Nội dung bài giảng kim cương

Nội dung bài giảng kim cương

Nội dung bài giảng kim cương

Phân loại kim cương theo tiêu chuẩn 4C

-Buổi 1 : Khái niệm Kim cương, các tính chất vật lý của kim cương (khoáng vật): Độ cứng, Tỷ trọng, Chiết suất, Tinh hệ.

-Buổi 2: Thực hành: Bút thử độ cứng, Cân tỷ trọng, Quang phổ kế

-Buổi 3: Lý thuyết Tiêu chuẩn 4C: Độ tinh khiết, Màu sắc, Chế tác, Trọng lượng.

-Buổi 4 - 9: Thực hành tiêu chuẩn 4C với: Kính hiển vi ngọc học GIA, hộp soi màu chuẩn, thước điện tử, cân điện tử, kính lúp x10, x14, kính H&A.

-Buổi 10: Lý thuyết về kim cương thiên nhiên, kim cương xử lý, kim cương nhân tạo và hàng giả kim cương.

-Buổi 11: Thực hành phân biệt kim cương thiên nhiên với kim cương xử lý, kim cương nhân tạo với hàng giả kim cương: Bút thử độ dẫn nhiệt, máy Sherlock Holme 2.0, …

-Buổi 12: Kiểm tra, tổng kết và phát Chứng chỉ