Tin tức GIV

Một hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

Một hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

Công ty TNHH GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VIỆT NAM   đá thành lập Trung tâm nghiên cứu và giám định đá quý GIV tại địa chỉ 159 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.  Đây thực chất là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VIỆT NAM.

     Công ty TNHH GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VIỆT NAM (một công ty mới đi vào hoạt động tháng 7 năm 2022) cùng sử dụng cho nhóm hàng hóa/dịch vụ 42: “Giám định đá quý” là trùng với lĩnh vực hoạt động của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT. Công ty này đá thành lập Trung tâm nghiên cứu và giám định đá quý GIV tại địa chỉ 159 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây thực chất là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VIỆT NAM. Việc sử dụng nhãn hiệu “GIV”  cùng cho hoạt động giám định đá quý...là hành vi cố tình gây nhầm lẫn cho người sử dụng và các đơn vị liên quan về chủ thể cung cấp dịch vụ này. Đây thực chất là hành vi cố tính gây nhầm lẫn và lợi dụng uy tín, danh tiếng của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT. Hành vi sử dụng nhãn hiệu “GIV”  trùng với biểu tượng GIV (tên viết tắt của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT) cho cùng lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VIỆT NAM là trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán và các chuẩn mực khác trong kinh doanh dịch vụ...

     Viện Đá quý – Vàng và Trang sức Việt (GIV)đã được Sở Khoa học và Công nghệ thanh phố Hà nội cập Giấy chứng nhận Đăng ký Hoạt động Khoa học và Công nghệ số B-02/2011/ĐK-KH&CN  ngày 10/01/2011, đăng ký lần thứ 2 ngày 21 tháng 9 năm 2015.

     Từ ngày được phép hoạt động đến nay Viện Đá quý – Vàng và Trang sức Việt tiếp tục sử dụng Logo và nhãn hiệu GIV (từ viết tắt: Gemological Institute of Viet Nam) trên hàng trăm nghìn giấy Chứng thư Kiểm định Đá quý, kim cương.

     Trong bối cảnh mà khi các tổ chức giám định có chất lượng toàn cầu đều ở rất xa thì sự ra đời của GIV là một cứu cánh để thị trường trang sức Việt có thể tự định giá, định lượng những sản phẩm của mình. Sự xuất hiện của GIV là một nền tàng để chứng thực đá quý, vàng và trang sức hợp chuẩn. Xem xét thực tế hoạt động, từ năm 2010 đến nay, với bề dày kinh nghiệm và uy tín GIV đã giám định được và cấp trăm ngàn chứng thư kiểm định. VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT (GIV) là một đơn vị hoạt động ổn định, được nhiều người sử dụng dịch vụ và các đơn vị liên quan đến giám định đá quý...tại Việt Nam và nhiều nước biết đến, được sự đánh giá uy tín của các cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, trên các bao bì, hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm, video quảng cáo...luôn luôn có tên viết tắt GIV như một biểu tượng để người sử dụng hoặc các đơn vị liên quan nhận biết được đó là chứng thư kiểm định (dịch vụ giám định) được cấp bởi VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT. Với bề dày hoạt động, kinh nghiệm cũng như bề dày uy tín trong và ngoài nước, GIV ngoài việc là tên viết tắt của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT đã thực sự trở thành một thương hiệu, cho sự phát triển ổn định và vị thế của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT. Việc sử dụng biểu tượng GIV thống nhất, ổn định, liên tục và uy tín trong nhiều năm hoạt động tạo cho người sử dụng dịch vụ và các đơn vị liên quan đến giám định đá quý...ấn tượng về hoạt động của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT trong lĩnh vực này. Biểu tượng GIV được coi như một chỉ dẫn về hoạt động giám định đá quý, vàng và trang sức của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT. Trên thực tế, thành phần chữ GIV đã gắn liền với hoạt động giám định đá quý...của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT và được người sử dụng dịch vụ và các đơn vị liên quan biết đến với tư cách là dấu hiệu nhận biết.

      Vì vậy, chúng tôi xin thông báo cho tất cả các khách hàng của VIỆN ĐÁ QUÝ – VÀNG VÀ TRANG SỨC VIỆT được biết : Viện chúng tôi không có chi nhánh tại 159 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội/