Thiết bị kiểm định

Kính hiển vi ngọc học

Kính hiển vi ngọc học

Kính hiển vi ngọc học là một loại kính hiển vi sử dụng ánh sáng khả kiến để quan sát hình ảnh các vật thể nhỏ được phóng đại nhờ hệ thống thấu kính thủy tinh.

 

 Kính hiển vi ngọc học là một loại kính hiển vi sử dụng ánh sáng khả kiến để quan sát hình ảnh các vật thể nhỏ được phóng đại nhờ hệ thống thấu kính thủy tinh.

Hình 1: Kính hiển vi ngọc học GIA

Nó được cấu tạo bởi một số bộ phận chính sau:

  1. Hệ thống thấu kính thủy tinh để phóng đại hình ảnh của vật mẫu;
  2. Núm chỉnh độ phóng đại hình ảnh của vật;
  3. Núm chỉnh tụ quang lên xuống, nhằm thay đổi khoảng cách giữa thấu kính và vật mẫu;
  4. Nguồn sáng phía trên;
  5. Nguồn sáng phía dưới và là nơi đặt vật mẫu;
  6. Núm bật/tắt và thay đổi độ sáng của nguồn sáng dưới.

 

Hiện tại, Viện đang sử dụng những kính hiển vi ngọc học hiện đại bậc nhất thế giới được nhập từ GIA (Mỹ) để kiểm định chất lượng của các loại đá quý.

Dựa vào kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia kiểm định hàng đầu Việt Nam hiện nay, qua kính hiển vi có thể xác định chất lượng của những viên đá quý, phân biệt được viên đá đó là thiên nhiên, đã qua xử lý hay nhân tạo.

                                              

Hình 2: Hình ảnh bao thể của kim cương dưới kính hiển vi ngọc học

Hình 3: Bao thể trong Peridot dưới kính hiển vi ngọc học

Hình 4: Bao thể và bọt khi trong Ruby ép thủy tinh chì dưới kính hiển vi ngọc học