Dịch vụ kiểm định

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH

Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt cung cấp các dịch vụ kiểm định về Kim cương, Đá quý, Trang sức và kim loại quý.