manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

TIÊU CHUẨN 4C (CARAT)

Trọng lượng - Carat
Trên thương trường để đo trọng lượng viên kim cương đã chế tác có thể sử dụng nhiều loại cân nhưng bảo đảm độ chính xác cao. Người ta có thói quen dùng đơn vị trọng lượng là cara. Mỗi cara bằng 1/5 gram. Trong trường hợp kim cương có trọng lượng quá nhỏ, người ta dùng đơn vị là “điểm”, bằng một phần trăm cara ( 0,01 ct).
                                         Quan hệ giữa trọng lượng và kích thước viên kim cương đã chế tác hình tròn