manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

PHƯƠNG PHÁP ĐẶC THÙ NHẬN BIẾT KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH

Để xác định viên kim cương xanh là thiên nhiên hay đã qua xử lý người ta sử dụng máy đo độ dẫn điện của kim cương xanh thiên nhiên, có độ dẫn điện vô cùng nhạy (khoảng 0.01A)

Máy đo độ dẫn điện của kim cương màu xanh thiên nhiên.

            Kim cương thiên nhiên màu xanh thuộc kiểu IIb có đặc tính dẫn điện còn kim cương nhân tạo có màu xanh thuộc kiểu Ia thì lại không có tính dẫn điện. Sử dụng đặc tính này bằng cách đo độ dẫn điện vô cùng nhạy ( khoảng 0,01 Ampe) có thể phân biệt kim cương màu xanh thiên nhiên hay nhân tạo.

            Đặt viên kim cương trên lỗ trống, dùng bút dí vào kim cương để thử có dẫn điện hay không.

            Lưu ý rằng viên kim cương sau khi đã chứng tỏ đã trải qua xử lý HPHT thì mới dùng bút thử này. Vì vậy, trước hết thử qua D-Screen.

Máy đo độ dẫn điện của kim cương màu xanh thiên nhiên.