manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

MOISSANITE

Trong thiên nhiên, Moissanite có tồn tại ở dạng tinh thể. Tuy nhiên tinh thể moissanite rất nhỏ và chất lượng không đủ làm đá quý. Moissanite trên thị trường hiện nay sử dụng trong trang sức hoàn toàn là nhân tạo.

Moissanite là khoáng vật Silicon Carbide hay Carborundum, có độ dẫn nhiệt tương tự kim cương, nên khi dùng bút thử độ dẫn nhiệt sẽ cho chỉ số như kim cương.

Các tính chất vật lý cơ bản:

- Chiết suất: 2,65-2,69

- Tỷ trọng: 3,21

- Độ cứng Mohs: 9,5

- Tinh hệ: Sáu phương

- Công thức hóa học: SiC

Moissanite đã được Henri Moissan phát hiện lần đầu tiên vào năm 1893 khi ông kiểm tra các mẫu đá từ một miệng thiên thạch ở Canyon Diablo, Arizona. Về sau, các nguồn moissanite được phát hiện thường liên quan đến nguồn gốc thiên thạch. Cho đến năm 1959, con người mới phát hiện loại đá này ở dạng kimberlit trong một mỏ kim cương tại Yakutia và tại Green River Formation, Wyoming năm 1958.

Shefa Yamim, một công ty khai thác của Israel đã tìm kiếm các tinh thể Moissanite từ các trầm tích và phù sa dọc theo sông Kishon, gần Haifa miền bắc Israel. Trong 2.500 tinh thể moissanite thiên nhiên đã phát hiện được, kích thước từ 0,1mm đến 4,1mm (mẫu tinh thể moissanite lớn nhất đến nay, tìm thấy năm 2012).

Có thể có nhiều tinh thể moissanite còn lớn hơn vì đã tìm thấy những tinh thể bị vỡ.

Hình 1: Tinh thể Moissanite thiên nhiên lớn nhất (4,1mm) cho đến nay, được phát hiện năm 2012

Hình 2: Những tinh thể moissanite tự nhiên này có hình lục giác với hình chóp, cho thấy các khu vực tròn có thể là kết quả của sự tăng trưởng hoặc hòa tan.

Hình 3: Các màu nhìn thấy trong moissanite từ khu vực Núi Carmel ở phía bắc Israel có màu từ xanh đậm đến xanh nhạt.

Moissanite nhân tạo trên thị trường

Do moissanite trong tự nhiên hiếm và chất lượng làm đá quý lại càng hiếm hơn do đó Moissanite nhân tạo được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Moissanite nhân tạo cũng có đầy đủ các tính chất vật lý cơ bản giống moissanite thiên nhiên. Quá trình sản xuất lại rẻ hơn kim cương nhân tạo nên những viên moissanite trên thị trường cho chất lượng rất tốt và kích thước lớn.

Nguồn GIA