manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

LỖ KHOAN XỬ LÝ TRONG SAPPHIRE

Một lỗ khoan đã được khoan vào viên sapphire hồng để làm tăng giá trị của nó.

Trong khi kiểm định một viên sapphire màu hồng với kích thước 14,75 × 13,02 × 8,82 mm , xem xét các tính năng bên trong của nó và xác định rằng đó là một loại đá được xử lý nhiệt từ Myanmar. Viên sapphire hồng này có một đặc điểm khác thường: một lỗ khoan tròn lớn kéo dài từ bề mặt thành một tinh thể hoặc tinh thể âm trong đá. Lưu ý rằng lỗ khoan này không kéo dài qua sapphire, nhìn như một hạt. Viên đá này đã được mài mặt, vì vậy không có khả năng người khoan vào đá có ý định tạo ra một hạt.

Hơn nữa, với vị trí của lỗ khoan, là nó đã được khoan để giảm thiểu sự xuất hiện của tinh thể mà nó đạt được. Có thể tinh thể ban đầu mờ hơn và có màu đậm hơn hoặc chứa đầy tạp chất tối màu. Có thể là lỗ khoan đã được tạo ra để tinh thể có thể được làm sạch bằng axit. 

Theo E. Billie Hughes - Một nhà ngọc học tại Lotus Gemology, Bangkok, Thái Lan.