manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P4)

SỰ XUẤT HIỆN VÀ THÀNH TẠO
Kim cương hồng với NV0 / - Trung tâm
Sự xuất hiện
Mặc dù những viên kim cương màu hồng được tạo bởi trung tâm NV0 / - (tức là, màu hồng Golonda) được liên tưởng với trung tâm khai thác và buôn bán kim cương cổ xưa của Golconda ở Ấn Độ (nay là Hyderabad), không có nguồn tin hiện đại đáng tin cậy nào ở khu vực này. Kim cương tự nhiên với nồng độ NV0 / - đủ hấp thụ để góp phân tạo màu hồng là cực kỳ hiếm. Các viên kim cương màu hồng Golconda không có bất kỳ thông tin nguồn địa lý nào.
Sự hình thành
Sự kết hợp của các điều kiện địa chất cần thiết để tạo và bảo tồn NV0 / - trong kim cương tự nhiên là cực kỳ hiếm. Trung tâm NV0 / -  hình thành khi các vị trí trống trong mạng kim cương bị mắc kẹt bên cạnh nitơ thay thế bị cô lập. Mặc dù những khuyết tật này hiếm khi được bảo tồn trong tự nhiên, nhưng chúng tương đối dễ tạo ra trong phòng thí nghiệm.
Ba điều kiện hiếm hoi là cần thiết để sản xuất kim cương tự nhiên màu hồng Golconda:
- Những viên kim cương này cần nồng độ nitơ thấp sao cho khi có bất kỳ nitơ nào có trong mạng kết hợp với vị trí trống cuối cùng, không phát hiện thấy nitơ hoạt động hồng ngoại. Điều này sẽ phân loại kim cương là loại IIa quý hiếm.
- Vị trí trống không cần phải có mặt trong mạng kim cương. Vị trí trống trong mạng được tạo ra thông qua chiếu xạ hoặc biến dạng. Phơi nhiễm phóng xạ rất hiếm ở lớp phủ và thường chỉ xảy ra khi kim cương phun trào lên bề mặt trái đất và tiếp xúc với đá hoặc chất lỏng có chứa nồng độ các nguyên tố như uranium, thorium hoặc kali. Do nhiệt độ cao trên 600 ° C là cần thiết để kết hợp vị trí trống với nitơ, nên nhiều khả năng các quá trình biến dạng trong lớp manti đã góp phần tạo ra chỗ trống. Ví dụ, màu nâu do sự hình thành cụm trống thường bắt nguồn từ sự biến dạng của kim cương trong lớp manti.
- Để bảo quản nitơ cô lập cho xử lý nhiệt và ngăn không cho bất kỳ trung tâm NV0/- nào tiếp tục hình thành trung tâm nitơ A và B, kim cương không được trải qua nhiệt độ cao hơn 900 ° C trong hơn vài triệu năm.
Môi trường địa chất chính xác trong lòng đất sâu nơi mà tất cả các điều kiện này được đáp ứng là không rõ ràng. Có thể một số viên kim cương màu hồng Golonda là rất sâu, vì kim cương loại IIa thường có nguồn gốc dưới thạch quyển (độ sâu> 300 km) và những viên kim cương rất sâu này thường thể hiện các đặc điểm biến dạng. Ví dụ, các vết gãy giòn dọc theo các mặt phẳng tinh thể {110} cũng như các mạng phân chia đa giác đã được quan sát thấy trong các viên kim cương bị biến dạng. Các quá trình biến dạng góp phần cho các tính năng này có thể liên quan đến lớp manti đối lưu hoặc các quá trình hút chìm. Tuy nhiên, nhiệt độ lớp manti thạch quyển vượt quá 1400 ° C, và không rõ nitơ và NV0 / - bị cô lập sẽ tồn tại như thế nào ở những nhiệt độ này mà không bị xử lý nhiệt bởi nitơ tổng hợp, thường thấy trong các viên kim cương ở rất sâu chứa nitơ.

Nguồn GIA