manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P2)

Nguyên nhân tạo màu của kim cương thiên nhiên nâu
Sự hấp thụ màu nâu
Màu nâu khá phổ biến trong kim cương tự nhiên, và màu nâu được quan sát thấy trong 98% tất cả các viên kim cương khai thác, cho dù chúng có được coi là có chất lượng đá quý hay không. 
Phần lớn các viên kim cương nâu có màu của chúng được tạo ra do các cụm trống (tức là, các vị trí nguyên tử carbon còn trống) được tạo ra thông qua biến dạng dẻo tự nhiên. Các cụm này thường được cho là chứa khoảng 40 - 60 chỗ, và sự phân ly (nói chung thông qua quá trình ủ HPHT áp suất cao, nhiệt độ cao) của các cụm trống này dẫn đến việc loại bỏ màu nâu. Các cụm trống này tạo ra cái gọi là sự hấp thụ liên tục màu nâu  gây ra sự hấp thụ tăng dần qua phổ ​​đối với các bước sóng thấp hơn. Tính hấp thụ liên tục màu nâu này có thể cùng tồn tại với các trung tâp màu khác.
Màu nâu (tự nó hoặc kết hợp với các trung tâm màu khác) cũng có thể có nguồn gốc khác, bao gồm nồng độ cao của nitơ thay thế, CO2 và các vi bao thể. Tuy nhiên, chúng không được quan sát phổ biến như những viên kim cương có tính hấp thụ liên tục màu nâu.
Giải hấp thụ nhìn thấy 550nm
Nguyên nhân phổ biến nhất của màu hồng là một dải hấp thụ rộng tập trung ở khoảng 550nm. Khuyết tật làm cho dải hấp thụ có thể nhìn thấy này chưa được xác định, nhưng nó có liên quan đến biến dạng dẻo. Kết hợp với dải 550nm là dải nhỏ hơn, hẹp hơn trong phạm vi UV tập trung ở ~ 390nm.
Trong kim cương màu hồng loại Ia, nitơ thường tạo ra các tính năng hấp thụ hữu hình khác được phát hiện trong quang phổ hấp thụ nhìn thấy và có thể ảnh hưởng đến màu sắc quan sát được. Khuyết tật N3 và khuyết tật H3 (ZPL ở 503,2nm) cùng với cấu trúc vibronic của chúng tạo ra sự hấp thụ bổ sung ở bước sóng thấp hơn có thể thay đổi quan sát màu sắc.
Các trung tâm trống Nitơ (trong cấu trúc mạng tinh thể)
Kim cương hồng tự nhiên được tạo màu bởi các trung tâm NVo/ - là cực kỳ hiếm; tuy nhiên, các trung tâm này hầu như chỉ là nguyên nhân của màu sắc trong các viên kim cương màu hồng đã được xử lý và tổng hợp. Sự hấp thụ bởi các trung tâm trống nitơ (ZPL cho trung tâm NV trung tính là 575nm, trong khi trung tâm NV âm ở 637nm) cùng với các dải bên của chúng tạo ra sự hấp thụ tạo ra màu hồng nhạt, đồng nhất màu hồng nhạt trong những màu này kim cương loại IIa hiếm. Chúng thường được gọi là kim cương màu hồng Golonda. Princie màu hồng Fancy Intense 34,65 ct là một ví dụ nổi tiếng của màu hồng Golconda, và nó được bán với giá hơn 39 triệu đô la tại cuộc đấu giá năm 2013. Trong khi Princie bắt nguồn từ khu vực khai thác Golconda ở Ấn Độ (Một khu vực khai thác cổ), ngày nay thuật ngữ này Golconda thường liên quan đến nguyên nhân màu sắc và không có bất kỳ liên kết địa lý nào với khu vực khai thác.
Nguồn GIA