manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

KIM CƯƠNG CVD LIGHTBOX

Lightbox, một công ty của De Beer đã nuôi trồng kim cương CVD có logo của hãng ngay dưới mặt bàn.
Lightbox, một công ty của De Beers, đã bắt đầu bán những viên kim cương được trồng trong phòng thí nghiệm CVD màu trắng, hồng và xanh với giá 800 đô la mỗi carat. Có hai mẫu (0.24 and 0.26 ct) đã được gửi đi kiểm tra. Cả hai đều gần như không màu với các màu tương đương với màu G và các mức cắt lần lượt là Xuất sắc và Rất tốt.
Hình ảnh của viên kim cương CVD với logo Lightbox ngay dưới mặt bàn
Cả hai viên kim cương được trồng trong phòng thí nghiệm có rất ít đặc điểm rõ ràng. Mẫu 0,24 ct có một điểm chính xác trong một mặt bezel (mặt mái chính) và mẫu 0,26 ct (hình bên trái) có một chiếc lông vũ trong một mặt sao, cả hai đều có độ tinh khiết là VVS. Tuy nhiên, cả hai đều có logo Lightbox được ghi bên trong ngay dưới mặt bàn (hình giữa). Do nhãn Lightbox ở mức độ rõ ràng nên độ tinh khiết của cả hai đã giảm xuống còn VS. Tính năng bên trong được khắc bằng laser và được tạo bằng công nghệ được phát triển bởi Opsydia (Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và đá quý, De De Beers để sử dụng công nghệ laser của Opsydia để khắc kim cương được trồng trong phòng thí nghiệm Lightbox Jewelry). Nó bao gồm các đường hẹp kép ~ 2,5 micron rộng với tổng diện tích 300 × 300 micron, được đặt khoảng 200 micron bên dưới mặt bàn.
Phân tích quang phổ cho thấy cả hai mẫu có các tính năng rất giống nhau phù hợp với các sản phẩm CVD được phân tích trước đó từ các nhà sản xuất khác.
Các mẫu màu hồng và màu xanh, có vẻ ngoài khác thường so với các viên kim cương màu tự nhiên và khó có thể được coi là một sản phẩm có màu tự nhiên. Tuy nhiên, các mẫu Lightbox không màu có thể dễ dàng xác định là kim cương CVD bằng kỹ thuật quang phổ, hình ảnh DiamondView và dòng chữ bên trong đặc biệt của chúng.
Nguồn GIA