manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

HỔ PHÁCH

Hổ phách là một đá quý thuộc vật chất hữu cơ, rất dễ nhầm với nhựa thông ngày nay. Thực ra hổ phách là nhựa thông của những cây thông cổ bị chôn vùi dưới lớp đất hàng nghìn năm và đã hóa đá. Hổ phách chứa các tạp chất như dòng chảy của nhựa, bọt khí, xác các côn trùng và mẫu thực vật được bảo tồn.
Hình 1: Con bọ cạp trong hổ phách
Một số tính chất cơ bản của hổ phách
Màu sắc: vàng, nâu. Trong suốt, đục
Độ cứng: 2.2,5
Tỷ trọng: 1,05.1,09
Thành phần hóa học: C10H16O và các tạp chất hữu cơ khác.
Chiết suất: 1,539. 1,545
Nhu cầu về hổ phách trên thị trường ngày càng lớn, vì thế đòi hỏi về chất lượng hổ phách cũng cao hơn. Vì thế, công nghệ nâng cấp chất lượng hổ phách ra đời. Hổ phách có thể được ngâm vào dầu và nung lên để làm trong hơn, hoặc được nhuộm màu. Những loại hổ phách được nung thường xuất hiện bao thể dạng đĩa lóe sáng.
   
Hình 2: Hổ phách xử lý nhiệt, xuất hiện bao thể dạng đĩa lóe sáng
Hiện nay, có một loại giả hổ phách thiên nhiên rất phổ biến trên thị trường đó là Copal. Copal thực tế là hổ phách “non”, thành phần vật chất giống hổ phách nhưng tuổi thì trẻ hơn rất nhiều. Để làm cho Copal giống hổ phách người ta cũng cho vào nó xác các loại côn trùng, thực vật. Vậy, làm thế nào để nhận biết được hổ phách thiên nhiên và Copal?
Để phân biệt, dùng một giọt ete nhỏ vào bề mặt và để từ 2 đến 3 giây, nếu là hổ phách thì vẫn cứng như cũ, nếu là Copal thì bị mềm. Trên thị trường hổ phách đắt rất nhiều lần so với Copal.
                    
Hình 3: Copal thô và copal chứa côn trùng