manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

Viên kim cương oval nặng 88 carat có giá gần 14 triệu Đô la Mỹ

Đầu tháng 4 năm nay, Viên kim cương cắt mài oval nặng 88 ct được đấu giá lên tới 13,8 triệu Đô la Mỹ.

Đây là viên kim cương loại IIa, chất lượng FL, màu D. Đây là một trong 3 viên kim cương oval nặng trên 50 ct.

Tags: