manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

THÔNG BÁO

Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt miễn phí xác định, phân loại kim cương thiên nhiên, kim cương xử lý, kim cương nhân tạo, moissanite và đá cubic zirconia bằng máy SHERLOCK HOLME 2.0.
 
Thời gian: từ ngày 16/04/2019 đến 15/05/2019
 
Máy SHERLOCK HOLME đã được kiểm nghiệm bởi Diamond Producers Association (DPA) và Signet theo tiêu chuẩn của UL đã cho kết quả chính xác rất cao.
 
Trân trọng thông báo!
Hình ảnh máy Sherlock Holme 2.0
 
Tags: