manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P2)
KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P1)
NGUYÊN NHÂN TẠO MÀU CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH LAM/ XÁM/ TÍM
TIÊU CHUẨN 4C (CUT)
TIÊU CHUẨN 4C (CORLOUR)
TIÊU CHUẨN 4C (CLARITY)
HÀNG NHÂN TẠO GIẢ KIM CƯƠNG
LỚP CVD NUÔI CẤY TRONG KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN
Viên kim cương lớn nhất từng được khai quật ở Bắc Mỹ