manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

KIM CƯƠNG NHÂN TẠO CVD KIỂU IIB
VI BAO THỂ CO2 Ở THỂ RẮN VÀ CÁC ĐỚI PHÁT LÂN QUANG TRONG KIM CƯƠNG ĐEN
CÁC VẾT BẨN DO PHÓNG XẠ CÓ HOA VĂN MÀU LỤC
MÂY HYDRÔ VÀ CÁC RÃNH KHẮC DẠNG ĂN MÒN AXIT TRONG KIM CƯƠNG